Pas op de plaats voor verbouwing De Pas

HEESCH - Partijen in de raad van Bernheze vallen over de passage 'De Pas verbouwen tot de huiskamer van Heesch' in de Programmabegroting 2019 en vragen zich af of het college hier dan al uit is. "Die tekst is voorbarig want we zijn er nog niet uit", zegt wethouder Rein van Moorselaar in een reactie.
De tekst in de begroting is volgens hem gemaakt toen gedacht werd dat het wel koek en ei zou zijn. "Bij de risicoparagraaf in de programmabegroting staat aangegeven dat dit nog wel eens een probleem zou kunnen zijn. Er is in ieder geval geen geld gereserveerd in de begroting om dit plan doorgang te laten vinden", aldus Van Moorselaar.

Pas op de plaats

Op 9 oktober heeft de politiek in Bernheze al afgesproken een pas op de plaats te maken waar het gaat om gemeenschapshuis De Pas. De Pas krijgt 100.000 euro subsidie per jaar maar krijgt de exploitatie nog altijd niet rond. Een verbouwing, waarbij De Eijnderic en Bibliotheek als partners zijn betrokken, zou 5,4 miljoen gaan kosten. "We gaan opnieuw randvoorwaarden stellen of we met deze plannen verder komen", zegt Van Moorselaar. In januari wordt er tijdens de commissie MZ verder gesproken over de toekomst van De Pas.De Pas geeft toelichting
Directeur Wilco Schrijvers van De Pas laat weten dat de commissieleden zijn uitgenodigd voor een nadere toelichting. "Dat gaat deze maand nog gebeuren", aldus Schrijvers.
advertentie

Lees ook deze artikelen