Raad Bernheze zegt 'ja' tegen programmabegroting en bestuursprogramma

HEESCH - De raad van Bernheze heeft vanavond de Programmabegroting 2019 en het bestuursprogramma voor de komende vier jaar vastgesteld. Van de zeven ingediende moties en twee amendementen op de programmabegroting 2019 zijn vijf moties aangenomen.
De motie voor verbetering van de verkeersveiligheid bij sportverenigingen kreeg unanieme steun, al was er de vraag of dit niet breder getrokken moest worden en de term 'Open Deuren-Award' viel ook. Ook is besloten tot de aanschaf en inzet van een elektromobiel voor de werkgroep Seniorenbelangen HaDee en er komt een onderzoek naar mogelijkheden van uitgifte van startersleningen. De motie voor een plan de campagne voor effectieve voorlichting aan ouders om de vaccinatiegraad in Bernheze op peil te houden werd ook aangenomen. Tenslotte komt er een uitvoeringsagenda waarin staat hoe de duurzaamheidsambitie om in 2030 energieneutraal te zijn kan worden gehaald. Wethouder Wijdeven gaf wel aan dat dit moet worden uitbesteed en dat dit geld gaat kosten.

Alle partijen stemden eerder op de avond unaniem in met het bestuursprogramma tot 2022. Progressief Bernheze deed dat wel met een stemverklaring: "Inhoudelijk een prima programma maar het is niet volledig onze lijn", aldus Ellen Neelen van PB.

Reacties op beschouwingen
De vergadering begon met reacties van het college van b en w op de beschouwingen van de fracties van vorige week en reacties van inwoners en maatschappelijke organisaties. Burgemeester Marieke Moorman beet het spits af. Ze is blij met de steun voor regionale samenwerking op gebieden zoals klimaat, jeugdzorg, de Maashorst en veiligheidsregio. "We moeten niet verslappen en alert blijven op ondermijnende criminaliteit in het buitengebied", aldus Moorman die het opvallend noemde dat partijen hierover verrassend weinig hadden gezegd.

Extra geld voor groen
Wethouder Peter van Boekel gaat de komende vier jaar een half miljoen extra uittrekken voor groen en groenonderhoud. Ook wordt er 83.000 euro beschikbaar gesteld voor wegenonderhoud. Wethouder Rein van Moorselaar laat weten er alles aan te doen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen. "Bezuiniging past daar niet in", aldus Van Moorselaar. Burgerparticipatie is voor iedereen een belangrijk onderwerp, maar het is een zoektocht naar de beste manier waarop. "Misschien moeten we in 2019 een open avond hierover beleggen", aldus Van Moorselaar die op vragen over De Pas liet weten dat er nog geen geld is gereserveerd voor de verbouwing van De Pas.

Wethouder Rien Wijdeven zei over het onderwerp verduurzaming dat de gemeente dat niet alleen kan. "Inwoners en bedrijven zijn daar ook voor nodig. Dat vraagt om voorlichting en handhaving", aldus de wethouder. Hij laat weten dat Bernheze gaat participeren in project Energietransitie voor Brabanders met een smalle beurs van de provincie. Door de keuze van de raad voor duurdere kunstgrasvelden en hogere kosten voor de bouw van de MFA in Vorstenbosch is er voor 2019 een tekort op de begroting van 95.161 euro. Dit bedrag is volgens wethouder Wijdeven nog op te vangen uit de reserves. Het tekort is wel structureel: 68.257 euro in 2020, 116.129 euro in 2021 en 70.137 euro in 2022.
advertentie

Lees ook deze artikelen