Subsidie van 1 ton per jaar voor Dtv Uden in 2019 en 2020

De publieke lokale omroep Dtv Uden krijgt voor de jaren 2019 en 2020 honderdduizend euro subsidie. Dat is donderdagavond besloten tijdens het vaststellen van de begroting 2019 in de gemeenteraad.

Alle partijen behalve de VVD/Leefbaar Uden kwamen met een aanvulling op het voorstel van het college van B&W. Daardoor wordt het bedrag van ruim 23.000 euro wat Skyline voorheen kreeg nu met ruim 75.000 euro verhoogd. In september kreeg Dtv Uden al een eenmalige aanvulling op de subsidie van 50.000 euro voor dit jaar.

Omroep in Landerd
De VVD vond het bedrag voor de omroep te hoog en de termijn van twee jaar te lang. De Partij wijst op de voorgenomen fusie van de gemeenten en de omroep in Landerd waar enkel vrijwilligers werken in tegenstelling tot Dtv die vooral werken met betaalde journalisten. De VVD kan zich voorstellen dat er in de toekomst weer met vrijwilligers gewerkt wordt. Mochten de gemeenten fuseren in 2022 dan kan er nog maar één publieke lokale omroep zijn voor de nieuwe gemeente. Het Commissariaat voor de Media beslist daarover na advies van de gemeente.

Diverse scenarioâs
Een voorwaarde voor het verhogen van de subsidie is wel dat voor het einde van 2020 een kijk- en luisteronderzoek door de omroep gehouden wordt.

Dtv had het de partijen in de gemeenteraad eerder drie scenario's voorgelegd voor de financiering, waarbij honderdduizend de meest minimale variant was en tweehonderdduizend euro de wenselijke variant.

De omroep in Uden heeft zowel op radio als tv de uitzendingen begin van 2018 overgenomen van Skyline. Dtv brengt dagelijks nieuws op radio en de website. Op tv wordt vier maal per week een nieuwsuitzending uitgezonden.

De omroep heeft ook al twee twee andere kanalen, Dtv Oss-Bernheze en Dtv Den Bosch waarmee wordt samengewerkt.

advertentie

Lees ook deze artikelen