Weinig vuurwerk tijdens algemene beschouwingen Bernheze

HEESCH - Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Bernheze gaven de zeven fracties vanavond hun algemene beschouwingen op het bestuursprogramma en de sluitende begroting. Veel vuurwerk leverde dat niet op, Politieke partij Blanco kwam met de meeste moties en amendementen. Progressief Bernheze pleitte voor een eenvoudigere begroting.
Progressief Bernheze wil een begroting waarin je in één oogopslag ziet waar het geld van de gemeente aan wordt besteed. De partij dient een initiatiefvoorstel in om te komen tot zo'n begroting. Verder wil PB dat klimaat een strategisch thema is en vraagt het college middels een motie de doelstelling energieneutraal te vertalen in een concreet uitvoeringsprogramma.

CDA diende een motie in voor verkeersveiligheid bij de buitensportverenigingen. D66 ziet graag een echte keuze voor behoud van groen. Lokaal wil een toelichting op vage passages in begroting over de verbouwing van cultureel centrum De Pas tot huiskamer van Heesch en het subsidiebeleid. 
De VVD roept het college op in deze tijden van meer financiële ruimte, de lasten van de burgers in 2019 niet te verhogen voor een koopkrachtverbetering voor iedereen. De ambities zouden dan wat de VVD betreft bijgesteld moeten worden. De SP pleit voor een gratis parkeerkaart voor gehandicapten. De partij is blij dat de miljoenen die structureel overbleven op de WMO beschikbaar blijven in een integrale aanpak van het totale sociaal domein. De partij wil in 2019 een algehele ontschotting van de hokjes in het sociaal domein.

Politieke partij Blanco kwam onder andere met een motie om een elektromobiel in te gaan zetten voor lokaal vervoer van minder mobiele senioren en andere mensen met een lichamelijke beperkingen. Ook was er een motie voor een open inloop bij de publieksbali die nu nog alleen op afspraak te bezoeken is.

Het betrekken van inwoners in een vroeg stadium bij beleidsvorming was een terugkerend thema dat door alle partijen werd genoemd in de algemene beschouwingen. Het college van b en w komt volgende week donderdag met reacties.
advertentie

Lees ook deze artikelen